อนุทิน #72628

  ติดต่อ

จิตที่คิดจะให้ย่อมเป็นสุข  comment in สุขใจที่เป็นผู้ให้ by Todsapol

  • ให้อภัย ขัดเกลาจิตเรา
  • ให้ปัญญา ช่วยขัดเกลาเขา
  • ให้สติ ขัดเกลาทั้งจิตเขาและจิตเรา

แต่โดยสรุป จิตที่คิดจะให้ย่อมเป็นสุข (ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว)

  เขียน:  

ความเห็น (0)