อนุทิน 72614 - กศน.ตำบลกุดเค้า

เป็นทางการแล้วค่ะ กับพิธีเปิดศูนย์ ICT เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช โดยนายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอมัญจาคีรี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากร กศน.มัญจาคีรีทุกท่าน รายละเอียดที่บันทึก...ศูนย์ ICT เฉลิมพระเกียรติ

เขียน 05 Dec 2010 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)