อนุทิน 7261 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

Nature Nanotechonology บอกว่า ท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์ อันตรายต่อสุขภาพ เป็นมะเร็งปอดได้ทีเดียว

เขียน 23 May 2008 @ 01:53 ()


ความเห็น (0)