อนุทิน 72572 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปราชญ์ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม (3)

(discuss in ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม Prof. vicharn)  http://gotoknow.org/blog/council/411780#2277237

(ต่อ)..ดังนั้นการจะพัฒนาอะไรจริงๆนั้นไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เพราะปราชญ์ชาวบ้านก็ทำมามากโดยลืมเขียน proposal แต่ช่วยแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นตัวเองมานานนมแล้ว เพียงแต่ขอให้เรามีใจรัก จริงใจที่จะทำ ช่วยกันคิด แบ่งประเด็นปัญหาชัดเจน แล้วค่อยๆทำ ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งไปทุกอย่าง เราคงเห็นผลงานจากนักวท.ของเราสู่เวทีโลกอย่างเป็นที่ยอมรับแท้จริง

เขียน 04 Dec 2010 @ 10:50 ()


ความเห็น (0)