อนุทิน 72569 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักวิจัยประเภทมืออาชีพ และเป็นอาชีพ มหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม(2)

"การทำงานวิชาการเพื่อสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น หรือชุมชน ต้องทำงานในสภาพที่มีความซับซ้อนสูง ไม่ใช่สภาพที่มีการควบคุมตัวแปรได้ "

comment..ลองมองย้อนไปในอดีต 20 กว่าปีที่แล้วที่ยังไม่มีหน่วยงานแบ่งกันมากมายแบบในปัจจุบัน เช่น ไม่มี สกว.  NECTEC ..TEC..อื่นๆ ก็ไม่เห็นว่าจะมีสภาพที่มีความซับซ้อนสูง แต่อย่างใด ทุกคนทำงานวิจัยด้วยมุ่งมั่นจะตอบโจทย์ที่สงสัยและเป็นปัญหา ซึ่งอาจมาจากท้องถิ่น จากความอยากศึกษาต่อยอด etc. เพราะงบประมาณไม่มากมาย ทุกคนทำงานด้วยใจรักงานที่ทำ ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์หลากหลาย ตอบโจทย์ ได้รอบตัว

ตอนนี้ปัญหาคืออาจมีนักวิจัยประเภทมืออาชีพ และเป็นอาชีพ ปะปนกันมากมาย จนทำให้เกิดความซับซ้อนในทุกขั้นตอน การเข้ากลุ่มต้องอาศัยชื่อนักวิจัยจากสถาบันหนึ่ง merge กับอีกสถาบันเพื่อให้ได้ทุน มีกลยุทธ์ตั้งแต่การขอทุน (มีต่อ)

เขียน 04 Dec 2010 @ 10:02 () แก้ไข 04 Dec 2010 @ 10:14, ()


ความเห็น (0)