อนุทิน 72568 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม (1) (discuss in ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม Prof. vicharn)  http://gotoknow.org/blog/council/411780#2277237

ขอแสดงความเห็นตีความเท่าที่ปรากฏ 4 บรรทัดข้างต้น

อจ.เขียนถึงคำว่า "มหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม" ตีความว่าหมายถึง...มหาวิทยาลัยที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญต่างแบบ (ที่ท่านเขียนในบรรทัดสุดท้าย) ไม่ได้หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการแบ่งกลุ่มในปัจจุบันที่เคยทราบมา เช่น กลุ่มราชมงคล กลุ่มราชภัฎ ??

(หรือ มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง)

เขียน 04 Dec 2010 @ 09:57 () แก้ไข 04 Dec 2010 @ 09:58, ()


ความเห็น (0)