อนุทิน 72566 - ราชิต สุพร

การแทนค่าตัวแปร


การแทนค่าตัวแปร
การ สร้างเงื่อนไขในการกำหนดค่าให้ตัวแปรที่เราต้องการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ในการแปลงค่าตัวแปร ตามเครื่องหมายเพื่อหาคำตอบ ส่งผลให้นักเรียนรู้จกการเชื่อมโย

เขียน 04 Dec 2010 @ 08:10 ()


ความเห็น (0)