อนุทิน #72566

การแทนค่าตัวแปร


การแทนค่าตัวแปร
การ สร้างเงื่อนไขในการกำหนดค่าให้ตัวแปรที่เราต้องการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ในการแปลงค่าตัวแปร ตามเครื่องหมายเพื่อหาคำตอบ ส่งผลให้นักเรียนรู้จกการเชื่อมโย

เขียน:

ความเห็น (0)