อนุทิน 72543 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ความสุขที่สมบูรณ์ และ ยั่งยืน

ไป discuss ใน เด็กชอบ Happy ถ้าจะดีต้อง Pleasure ของ small man

happy = ความสุข สบายใจ

pleasure = ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พอใจ

ดังนั้นความสุขที่สมบูรณ์ และ ยั่งยืน ควรเป็นความสุขที่แท้จริง (จึงไม่น่าจะเป็น pleasure)

ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการทำงานด้วยความพอใจจนเกิดความสุขเมื่อกำลังทำงาน จึงไม่ต้องการความสุขชนิดใหนอีก

True happiness is born out of working with a sense of contentment till happiness emerges while still immersed in work.

จาก: มรดกที่ 140 หนังสือมรดกที่ขอฝากไว้ (A consigned legacy ) พุทธทาสภิกขุ

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 03 Dec 2010 @ 20:06 () แก้ไข 03 Dec 2010 @ 20:08, ()


ความเห็น (0)