อนุทิน 72540 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่งมีโอกาสได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ประทับใจมาก ไม่เคยฟังมาก่อน  ท่านบรรยายได้ชัดเจน เสียงดัง แม้จะเร็วไปบ้าง ก็พอตามทัน ยกตัวอย่างเปรียบเทียบและที่สำคัญมีจุดเด่นในการเลือกใช้ถ้อยคำ ที่ฟังเข้าใจง่าย เช่น รูป คือสิ่งที่ฉิบหายได้ด้วยเย็นร้อน.. ภพ คือความมี ความเป็น เป็นต้น

ด้วยจุดสนใจอันนี้ เลยเข้าไปศึกษาประวัติ พบว่าท่านเป็นผู้ที่มีสมองเป็นเลิศ ความจำดีสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อย พ่อเป็นคนจีน มีแม่เป็นไทย พ่อเสียชีวิตที่เมืองจีน หลังอาจารย์เกิดได้ไม่นาน  เป็นกลุ่มคนรุ่นแรกๆของไทยที่ศึกษาค้นคว้าพุทธมหายาน  ต่อมาศึกษาด้านเถรวาทจากอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ อาจารย์เสถียรเป็นนักเทศน์หนุ่มที่เชี่ยวชาญของไทยที่หาผู้อื่นมาเท่าเทียมได้ยาก   เสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อมีอายุเพียง ๓๘ ปี สภาพศพเหมือนคนนอนหลับ ไม่มีอาการบ่งบอกถึงทุกขเวทนา ลือกันว่าท่านสำเร็จธรรมขั้นสูงแล้วด้วยซ้ำ

เขียน 03 Dec 2010 @ 19:29 () แก้ไข 03 Dec 2010 @ 19:34, ()


ความเห็น (0)