อนุทิน 72537 - เทียนน้อย

เรียนรู้และเติบโต...ก้าวข้ามผ่าน...ปัญหาและอุปสรรค...เรียนรู้ใจตน...เรียนรู้ใจคน...
พรั่งพร้อมสั่งสมประสบการณ์...ก้าวข้ามผ่านจากการเป็นศิษย์ที่ดีของครู...
สู่การเป็นครูที่ดีของศิษย์...เสียงเพลงแสงเทียนแว่วมา...เข้าสู่โสตประสาทแห่งสำนึกและจิตวิญญาณ..."เทียนน้อย.........ริบหรี่แสง............"
เขียน 03 Dec 2010 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)