อนุทิน 72535 - cha-aim

  ติดต่อ

เข้าเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 43 มาได้ 2 เดือนกว่า (ตั้งแต่ 14 ต.ค.53) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนานายทหารสัญญาบัตรที่ไม่ใช่หน่วยรบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานระดับหัวหน้าแผนก เน้นการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

มีเพื่อนๆ 94 คน ชายหญิงเท่าๆ กัน อายุตั้งแต่ 35-53 ปี จากหน่วยสนับสนุนใน ทร. เพื่อนๆ น่ารักทุกคน ตั้งใจเรียนมากๆ

แค่นี้ก่อน ต้องกลับบ้านแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)