อนุทิน 72532 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เด็กดอกไม้ร่วมกันคนละกิ่ง ไม่รักจริงจึงจืดจางเมินหมางคู่ชม

เด็ดดอกรัก ศิรศักดิ์ อืทธิพลพานิชย์ เพลงเดียวที่ ชรัม เทพชัย นำมาร้องไพเราะเหมือนกันครับ  

เขียน 03 Dec 2010 @ 15:34 ()


ความเห็น (0)