อนุทิน 72532 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เด็กดอกไม้ร่วมกันคนละกิ่ง ไม่รักจริงจึงจืดจางเมินหมางคู่ชม

เด็ดดอกรัก ศิรศักดิ์ อืทธิพลพานิชย์ เพลงเดียวที่ ชรัม เทพชัย นำมาร้องไพเราะเหมือนกันครับ  

  เขียน:  

ความเห็น (0)