อนุทิน 72505 - ศรีกรม

  • ๓๐ พ.ย. จัดอบรมหลักสูตรให้ผู้บริหารจำนวน ๕๗ ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น ๑๑
  • อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน รุ่นที่ ๓/๒๕๕๓ ตั้งแต่ ๓๐พ.ย.- ๒ ธ.ค.๕๓
  • วันนี้ได้พูดคุยกับน้อง ๆ ที่เข้าอบรม และให้แนะนำตนเอง
  • คติ...งานหนักเพราะเราคิดว่าหนัก งานเบาเพราะเราคิดว่าไม่หนัก
เขียน 02 Dec 2010 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)