อนุทิน 72498 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ออกตัวงานวิจัยเต็มตัวแล้วเรา หลังจากได้รับผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ให้ปรับแก้เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มี 6 ประเด็นด้วยกัน ชื่อเรื่อง ปัญหา ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเินินการวิจัย (ลงรายละเอียด) และผลผลิต แก้ไขเสร็จแล้ว เตรียมจัดส่งเพื่ออนุมัติทุนต่อไป  

เขียน 02 Dec 2010 @ 12:30 () แก้ไข 02 Dec 2010 @ 12:30, ()


ความเห็น (0)