อนุทิน 72479 - krupong

  ติดต่อ

@ เซน...เปรียบชีวิตเราเหมือนดวงจันทร์บนผิวนำ  ดวงจันทร์ไม่เคยเปียกนำและไม่แย่งที่นำ ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสล้วนเป็นมารยา สอดคล้องกับพุทธที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนเกิดขึ้น  ตั้งอยู่ และดับไป แล้วไยคนเราจึงชอบหลงติดกับบางสิ่ง บางอย่างจนเกิดทุกข์เล่า... แต่หลงอะไรก็คงไม่เท่าหลงตัวเอง @

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)