อนุทิน 72446 - p'yorm

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

25-28 พ.ย.53 เป็นเวลาของการสูญเสียอีกหนึ่ง...คุณยายเสียเมื่อวันที่ 25 พ.ย.53 โดยไม่มีลูกหลานเห็นใจ...จากไป..ทิ้งเพียงความทรงจำที่งดงาม ...การมีชีวิตที่ปราศจากโรคภัยทั้งมวลตลอดอายุ 93ปี 4 เดือน และ 18 วัน เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำรงชีวิต
ฟันที่ยังมีอยู่หลายซี่ นัยน์ตาที่ฝ้าฟาง ความทรงจำที่อาจเลอะเลือน แต่บางครั้งกลับมีรอยยิ้มอันอบอุ่นมอบแด่ลูกหลานสืบมา 
หลับให้สบายนะคะ...คุณยายคนดี...ชาติหน้ามีฉันใด ปรารถนาเกิดเป็นดั่งเช่นชาตินี้ ขอเป็นหลานคนที่คุณยายเรียกขาน ..พวงกะยอม ..

เขียน 01 Dec 2010 @ 00:31 ()


ความเห็น (0)