อนุทิน 72439 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดี-ชั่ว เหมือน ขาว-ดำ (3)ผลประเมิน..กรรมเป็นของนักศึกษา

ไปแสดงความเห็นใน blog คนดีวันละคน โดย Prof. Vicharn

(ต่อ)  บทเรียนที่เป็นภาพสะท้อนที่สะท้อนใจมากคือ...เคยมีคำชื่นชมยกย่องในเรื่องการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันแห่งหนึ่ง และมีการชื่นชมโดยดูจากรายงานที่ส่งประเมิน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่สังคมเชื่อมั่นว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ว่าสถาบันแห่งนั้นคุณภาพในระดับดี-ดีมาก ผลที่ได้รับก็คือปีที่ผ่านมาเขียนอย่างไร-ทำอย่างไร ผลจึงออกมาเช่นนี้ ปีต่อไปก็ทำแบบเดียวกัน คุณภาพที่แท้จริงกลับไม่ได้รับการพัฒนา (เพราะเชื่อเท่าที่เห็นเอกสาร ไม่ดูสิ่งที่เป็นจริง) กรรมเป็นของนักศึกษา บาปตกกับสังคม ที่ได้บัณฑิตครึ่งสุกดิบออกไปพัฒนาชาติ นี่คือจริยธรรมอีกหรือไม่?? (มีต่อ)

เขียน 30 Nov 2010 @ 21:15 ()


ความเห็น (0)