อนุทิน 72420 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(ต่อ)ยกระดับความเป็น "คน-มนุษย์" ให้มีอยู่ในความเป็น "ครู"....ได้ link ไปยังบทความที่น่าอ่านและเชื่อว่าสามารถให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์มากในหัวข้อ จริยธรรม’ เป็นปัญหาหลักของสังคมปัจจุบัน โดย สุรพศ ทวีศักดิ์    http://www.songpak  16.com/prb_jariyatham.htmlโปรยไว้ดังนี้..

น่าแปลกที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธแต่มีมุมมองเรื่องจริยธรรมต่างจากหลักการของพุทธศาสนาค่อนข้างมาก .. ในหลักคำสอนของพุทธศาสนา "จริยธรรม" หมายถึง "ความประพฤติในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม" ซึ่งแสดงออกทางกาย วาจา ใจ จะเห็นได้ว่าความประพฤติที่แสดงออกสองทางแรกนั้นเป็นรูปธรรมมีผลต่อตัวผู้ประพฤติ คนอื่น และสังคมที่สามารถวัดได้ ..

เขียน 30 Nov 2010 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)