อนุทิน 72408 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๓๒๐ |

กำลังเข้าประชุมกรรมการอำนวยการแผนผลิตและพัฒนาผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ

อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่านับถือทั้งนั้น เช่น ศ.ดร.สุวัฒน์ นิยมค้า ปราจารย์การศึกษาไทย

เขียน 30 Nov 2010 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)