อนุทิน 72408 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๓๒๐ |

กำลังเข้าประชุมกรรมการอำนวยการแผนผลิตและพัฒนาผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ

อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่านับถือทั้งนั้น เช่น ศ.ดร.สุวัฒน์ นิยมค้า ปราจารย์การศึกษาไทย

  เขียน:  

ความเห็น (0)