อนุทิน 72399 - นายบลู

วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2553 ได้เดินทางไปอบรมงานประกันคุณภาพฯ ที่ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจะต้องเปิดสมองรับความรู้ให้ได้มาก ๆ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้

เขียน 29 Nov 2010 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)