อนุทิน #72399

วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2553 ได้เดินทางไปอบรมงานประกันคุณภาพฯ ที่ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจะต้องเปิดสมองรับความรู้ให้ได้มาก ๆ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้

เขียน:

ความเห็น (0)