อนุทิน #72371

ความรู้ที่เราได้รับ จะไม่มีความหมาย ถ้าหากเราไม่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผ่องเพื่อนมนุษย์..

เขียน:

ความเห็น (0)