อนุทิน 72371 - ราชิต สุพร

ความรู้ที่เราได้รับ จะไม่มีความหมาย ถ้าหากเราไม่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผ่องเพื่อนมนุษย์..

เขียน 28 Nov 2010 @ 18:24 ()


ความเห็น (0)