อนุทิน 72358 - ครูอ้อย แซ่เฮ

สารสนเทศ คือ งานที่ได้รับมอบหมาย จากสมาคม 

การมีจิตสาธารณะ ในส่วนของตนเอง ช่างเป็นหน้าที่ที่ มีความสุข

เรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ  อาจจะช้า  แต่ได้พร้าเล่มงาม

เขียน 28 Nov 2010 @ 08:14 ()


ความเห็น (0)