ติดต่อ

อนุทิน #72358

สารสนเทศ คือ งานที่ได้รับมอบหมาย จากสมาคม 

การมีจิตสาธารณะ ในส่วนของตนเอง ช่างเป็นหน้าที่ที่ มีความสุข

เรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ  อาจจะช้า  แต่ได้พร้าเล่มงาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)