อนุทิน 72358 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

สารสนเทศ คือ งานที่ได้รับมอบหมาย จากสมาคม 

การมีจิตสาธารณะ ในส่วนของตนเอง ช่างเป็นหน้าที่ที่ มีความสุข

เรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ  อาจจะช้า  แต่ได้พร้าเล่มงาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)