อนุทิน 72334 - ดร.ภิญโญ

ดร.ภิญโญ

พบกลุ่มนำโดยคุณเมกา...

เลือกเรื่องกันได้แล้ว

เน้นทาง Viral Marketing

Femal Marketing

Experiential Marketing

บอกเงื่อนไขการพับทางไหนก็ได้ 10 รอบก่อน Proposal

เขียน 27 Nov 2010 @ 15:38 ()


ความเห็น (0)