อนุทิน 72332 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไปแสดงความเห็นในหัวข้อความอยากมักหลอกล่อเราออกจากเป้าหมาย ไว้ดังนี้

ขอเพียงให้มี สติ-สัมปะชัญญะ มีหิริ-โอตับปะ (หิริ คือความละอายแก่ใจ และโอตับปะ คือความเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งธรรม 2 ข้อนี้จะนําพาให้งดเว้นจากการทําชั่วทุกประการ เพราะจะ ระลึกได้อยู่เสมอ จึงละอายและกลัวต่อการทําสิ่งที่ไม่ดี แม้เพียงแค่คิดเฉยๆก็ไม่กล้าคิดทําชั่วหรือเบียดเบียนใคร ในการจะทำสิ่งใดๆใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ถ้ารักษาใจให้มั่นคง ก็ไม่มีอะไรมาทำให้เราวอกแวกได้ หรือถ้าวอกแวกแล้วมันก็แค่แกว่งแต่ก็จะกลับมาได้ในที่สุด ถือสัจจะที่จะทำในสิ่งที่ดี และถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จะรอดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เชื่อเถอะ ว่าทำได้และไม่ยากเลย เพราะทำมาแล้ว และกำลังทำอยู่ และจะทำต่อไป ความสุขที่ได้รับจากการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำผิด-ชั่ว เป็นความสุข เย็น สบาย (peaceful)จริงๆ

 

เขียน 27 Nov 2010 @ 15:33 () แก้ไข 27 Nov 2010 @ 16:49, ()


ความเห็น (0)