อนุทิน 72318 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนึกในความเป็น"ข้าราชการ หรือข้าของแผ่นดิน"

(ต่อ)...และที่น่าเศร้าคือทุกกลไก ช่องทางของการโกงจะทำไม่ได้เลย ถ้าข้าราชการไม่ร่วมมือด้วยอย่างเด็ดขาด เสียดายมากที่หลายคนมีตำแหน่งที่ให้เติมคำในช่องว่างของอาชีพว่า "ข้าราชการ" แต่สำนึกในความเป็น"ข้าราชการ หรือข้าของแผ่นดิน" มีน้อยมาก หากเราช่วยกันกระตุ้นจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ (ที่ดีกว่าสัตว์ เพราะสัตว์มีแต่สัญชาติญาณ) ปลุกความละอายต่อตัวเอง เกรงต่อบาป(สิ่งที่ชั่ว) สังคมเราคงวุ่นวายน้อยลง เอาเวลาไปพัฒนาความเจริญด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องตั้งงบจัดประชุมกันบ่อยๆ

เขียน 27 Nov 2010 @ 09:19 ()


ความเห็น (0)