อนุทิน 72310 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

ฟ้าแลบ แน่นอนไม่แน่นอน เมฆฝน

 เกาะที่มีต้นปาล์ม อย่าฝังใจอะไรลม ๆ แล้ง ๆ ในโลกนี้ไม่มีอะไรให้
ยึดเหนี่ยวแน่นอนหรอก ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนผันไป
ตามกาลเวลา ที่แน่นอน คือ ความไม่แน่นอนนั่นเอง
เปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น เพราะไม่มีสิ่งใดให้
เปรียบเทียบหรือวัดประเมินค่า  ของความไม่แน่นอน
นั้นได้ ก็เช่นเดียวกับ ใจคน ที่ไม่มีอะไรวัดประเมินค่า
ความแน่นอนนั้นได้เช่นกัน เต่า

เขียน 26 Nov 2010 @ 21:46 () แก้ไข 26 Nov 2010 @ 21:50, ()


ความเห็น (0)