อนุทิน 72309 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ถึงกำหนดนัดแล้ว จึงไปรับเล่มหนังสือเดินทาง ขั้นตอนก็ไม่ผิดจากตอนไปทำสักเท่าไหร่ เริ่มด้วยรับบัตรคิว นั่งรอแป๊บหนึ่ง เมื่อได้ยินเสียงเรียกก็เข้าไปให้ตรงตามหมายเลขเคาเตอร์ตามเสียงที่เขาประกาศ หากฟังไม่ทันหรือได้ยินไม่ถนัด ไม่เป็นไร ตรวจสอบที่จอได้ซึ่งทุกคนรู้และคุ้นเคยดีอยู่แล้ว

ที่เคาเตอร์ส่งใบรับเล่มให้เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งยื่นพาสปอร์ตเล่มเก่าตามไป เมื่อเจ้าหน้าที่ประทับตรายกเลิกเสร็จ  ก็จะคืนให้เราพร้อมเล่มใหม่เอี่ยมอ่อง แต่ก่อนรับเล่ม มีขั้นตอนอีกเล็กน้อย คือ ยืนแล้วจัดหน้าตรงถอดแว่นให้เขาถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือชี้ซ้ายและขวา จากนั้นเซ็นชื่อรับเล่ม ก็เป็นอันจบขั้นตอน ตั้งแต่รับบัตรคิวจนถึงได้พาสปอร์ตมาไว้ในมือ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ ๑๐ นาที

เขียน 26 Nov 2010 @ 20:41 ()


ความเห็น (0)