อนุทิน 72300 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

บ่ายนี้มีโครงการบรรยายพิเศษโครงการ Biz Giant Talk "ฉีกไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจหมื่นล้านกับ CEO สหพัฒน์" โดย ดร. บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด (เจ้าของมาม่า) อยากไป แต่ติดภาระงานสอน สอบถามไปทางคณะฯ แจ้งว่ามีการบันทึกเทปไ้ว้ด้วย ดีจังเลย จะได้ขอมาศึกษาทีหลัง

นอกจากนี้ ดร.บุญชัย ยังเป็นที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ให้กับทางคณะวิทยาการจัดการ ม.นเรศวร ด้วย

แนวทางนี้ดีมากๆ เห็นด้วยว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนต่างจังหวัด 

เขียน 26 Nov 2010 @ 14:55 () แก้ไข 26 Nov 2010 @ 14:56, ()


ความเห็น (0)