อนุทิน 72299 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

มีนิสิต MBA ภาค IS มาขอพบอีกสองคน คนหนึ่งจบแพทย์แผนตะวันออก อีกคนจบคอมฯธุรกิจ (สงสัยจะเป็นแฟนกันเพราะมาพร้อมกัน) ปรากฎว่าคนจบแพทย์มา ทำงานออกมาได้ดีมากๆ ส่วนอีกคนต้องไปปรับอีกเยอะเลย

อีกอย่างเวลาอธิบายอะไรไป คนจบแพทย์ทำความเข้าใจอะไรได้ง่ายกว่า เลยคิดต่อว่ากระบวนการคิดของคนที่จบแพทย์มีความแตกต่างกันกับคนที่จบสาขาอื่นๆหรือเปล่าน้อ 

เขียน 26 Nov 2010 @ 14:39 () แก้ไข 26 Nov 2010 @ 14:42, ()


ความเห็น (0)