อนุทิน #72297

คนไทยบริโภคสารเคมีสำหรับการเกษตรมากขึ้นปีละ 13 %

ตัวเลขคำนวณข่าวสถิติรายปี 2540-2547 ข้อมูลกรมวิชาการเกษตร

www.kasetvirul.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=416246

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)