อนุทิน #7228

สิ่งที่ได้รับจากการอบรมเมื่อ  22พ.ค.2551

-  ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกweblog

-  สามารถลงทะเบียนประวัติได้  พร้อมได้รับความรู้ในการจัดรูปภาพ  และการนำลงบรรจุในplannet

เขียน:

ความเห็น (0)