อนุทิน 7226 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๔๖)...

คำสอนเตือนสติ... ตื่นรู้

"ไม่ควรไปยึดติดในกิเลสของคนอื่นมากนัก"

แต่ก็ควรพึง "เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขาต่อผู้อื่น"

ขอบพระคุณเจ้าค่ะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)