อนุทิน #7226

(๔๖)...

คำสอนเตือนสติ... ตื่นรู้

"ไม่ควรไปยึดติดในกิเลสของคนอื่นมากนัก"

แต่ก็ควรพึง "เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขาต่อผู้อื่น"

ขอบพระคุณเจ้าค่ะ

 

เขียน:

ความเห็น (0)