อนุทิน 72256 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านรายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ Prof. Vijarn กรุณานำมาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว สะท้อนภาพที่ดีของบทบาทสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคมผ่านบัณทิตแต่ละรุ่นที่ออกมา หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในอีกหลายๆสถาบันได้เข้าใจถ่องแท้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ผลักดันฟันเฟืองทุกชิ้นในมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ด้วยสำนึกให้การบริหารเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ได้วางไว้สวยหรูให้ป็นจริง เราก็คงได้outcome บัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม....(มีต่อ)

เขียน 24 Nov 2010 @ 20:41 ()


ความเห็น (0)