อนุทิน 7223 - เพชรน้อย

อบรม PMQA ที่ห้วยเม็ก เป็นงานระดับโซน เมื่อเข้ากลุ่ม พบปัญหามากมายหลากหลาย

เช่น ทำทำไม,ทำไปทำไหม,เมื่อไหร่ทำเสร็จ

สุดท้าย นพ.ชาญชัย รพ.ยางตลาด ตอบได้ถูกใจเรามาก ๆ

แจ่มเสียไม่มี ..

เขียน 22 May 2008 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)