อนุทิน 7223 - เพชรน้อย

  ติดต่อ

อบรม PMQA ที่ห้วยเม็ก เป็นงานระดับโซน เมื่อเข้ากลุ่ม พบปัญหามากมายหลากหลาย

เช่น ทำทำไม,ทำไปทำไหม,เมื่อไหร่ทำเสร็จ

สุดท้าย นพ.ชาญชัย รพ.ยางตลาด ตอบได้ถูกใจเรามาก ๆ

แจ่มเสียไม่มี ..

  เขียน:  

ความเห็น (0)