อนุทิน 72222 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเตรียมการให้แต่ละคณะจัดการทำ มคอ.2 วันนี้เลยได้ถามอาจารย์น้องๆในโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่าเราจะปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรไปในแนวทางใหน ปรับปรุงที่มีอยู่ให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป หรือจะเปิดหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น หรือไม่ก็ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเอง แล้วจะเปิดหลักสูตรอะไร ก็ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่ต้องรีบเพราะต้องส่งปลายเดือนนี้แล้ว คิดแล้วก็วนอยู่กับความคิดทีว่า แล้วจริงๆเรารู้กันไหมว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น อะไรที่จะทำให้นักศึกษาของเรามีงานทำสอดคล้องกับที่เรียน..??

เขียน 23 Nov 2010 @ 11:35 ()


ความเห็น (0)