อนุทิน 72205 - กศน.ตำบลนางาม

22 พ.ย. 53 ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดศูนย์การเรียน กศน.ตำบลนางาม โดยได้ประสานงาน กศน.ตำบลกุดเค้า ขอความร่วมมือจากครูโอ๋ และครูเหนี่ยว เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่และศูนย์ ICT กศน.ตำบลนางาม...ขอบคุณครับ กศน.ตำบลกุดเค้า

เขียน 22 Nov 2010 @ 19:43 ()


ความเห็น (0)