อนุทิน 72181 - กศน.ตำบลกุดเค้า

สวัสดีกับเช้าวันแรกของการทำงานค่ะ......วันนี้ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลค่ะ ....ทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน (G2K)

เขียน 22 Nov 2010 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)