อนุทิน 72174 - ราชิต สุพร

ปรัชญาของนักปราชญ์ของโลก(ขงเบ้ง)...ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่
ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพรา ะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะ ตน"

เขียน 21 Nov 2010 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)