อนุทิน 72129 - เทียนน้อย

กลับมาจากอบรมเชิงปฏิบัติ  3 วัน

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพ

ได้สวมบทบาทของผู้ประเมินภายนอก...ณ  โรงเรียนหนองโนพิทยาสรรค์

ได้รับความรู้จากวิทยากร  เทคนิคการประเมิน  แลชัดเจนในการประเมินตนเอง

ภายในมากขึ้น...กลับมาแล้ว...งานใหญ่ที่ต้องเตรียมรับการประเมินรอบสามจาก สมศ.

เขียน 20 Nov 2010 @ 06:40 ()


ความเห็น (0)