อนุทิน 72128 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

  ติดต่อ

พระอาทิตย์ความดี พระอาทิตย์

       ดาว การทำความดีนั้นไม่น่าอาย แต่ควรอายที่กระทำไม่ดี
การเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สาย เพราะยังมีกายมนุษย์ให้เริ่มต้น ทั้ง
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมได้ เพราะกายมี อย่ารอรี ชาติหน้าอาจ
จะสาย จะรู้ได้อย่างไรว่าชาติหน้าจะได้มี กายมนุษย์นี้อีกครั้ง
ให้ทำดี ทาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)