อนุทิน 72128 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

พระอาทิตย์ความดี พระอาทิตย์

       ดาว การทำความดีนั้นไม่น่าอาย แต่ควรอายที่กระทำไม่ดี
การเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สาย เพราะยังมีกายมนุษย์ให้เริ่มต้น ทั้ง
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมได้ เพราะกายมี อย่ารอรี ชาติหน้าอาจ
จะสาย จะรู้ได้อย่างไรว่าชาติหน้าจะได้มี กายมนุษย์นี้อีกครั้ง
ให้ทำดี ทาก

เขียน 20 Nov 2010 @ 00:23 () แก้ไข 20 Nov 2010 @ 00:24, ()


ความเห็น (0)