อนุทิน 72117 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เป้าหมายหลักหรืองานลำดับแรกของมหาวิทยาลัยต่อการ "รับใช้สังคม" นั้นน่าจะเป็น "การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ"

บัณฑิตที่มีคุณภาพ จะทำให้สังคมมีคุณภาพ

การรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นงานลำดับที่สอง หรือมีความสำคัญรองลงมาจากการผลิตบัณฑิต

บัณฑิตหนึ่งคนรับผิดชอบหนึ่งพื้นที่

เราใช้มหาวิทยาลัยที่จัดว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ ผลิตคนที่จะเป็นหลายร้อย หลายพันคนเพื่อที่จะให้เขากลับไปพัฒนาสังคมของเขาน่าจะดีกว่า...

บันทึกจากสิ่งที่ปิ๊งแว๊บขึ้นมาเมื่อสักครู่...

เขียน 19 Nov 2010 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)