อนุทิน 72112 - คุณบุญนาค

คุณบุญนาค
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงกลุ่มโรคเมตาโบลิก ปี 53 , 18-19 พ.ย. ณ อาคารสถานีอนามัยบ้านพระรักษ์ ,กลุ่มเป้าหมาย 70 คน,ขอขอบคุณงบประมาณจากสป.สช.เขตพื้นที่สุราษฏร์ธานีค่ะ

เขียน 19 Nov 2010 @ 14:39 () แก้ไข 19 Nov 2010 @ 14:42, ()


ความเห็น (0)