อนุทิน #72112

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงกลุ่มโรคเมตาโบลิก ปี 53 , 18-19 พ.ย. ณ อาคารสถานีอนามัยบ้านพระรักษ์ ,กลุ่มเป้าหมาย 70 คน,ขอขอบคุณงบประมาณจากสป.สช.เขตพื้นที่สุราษฏร์ธานีค่ะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)