อนุทิน 72112 - คุณบุญนาค

  ติดต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงกลุ่มโรคเมตาโบลิก ปี 53 , 18-19 พ.ย. ณ อาคารสถานีอนามัยบ้านพระรักษ์ ,กลุ่มเป้าหมาย 70 คน,ขอขอบคุณงบประมาณจากสป.สช.เขตพื้นที่สุราษฏร์ธานีค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)