อนุทิน 72090 - ฝ้ายฝ้าย

วันนี้ได้รับการอบรมการทำเว็บโดยใช้โปรแกรม joomla ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่หน้าศึกษาสำหรับข้าพเจ้า  ....(ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น).....

เขียน 18 Nov 2010 @ 20:14 () แก้ไข 18 Nov 2010 @ 20:20, ()


ความเห็น (0)