อนุทิน 72062 - ศรีกรม

  • ๑๗ พ.ย. ไปรายงานผลการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)ต่อ รอสส.พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ประชุมคณะนักวิชาการเกี่ยวกับข้อกำหนดขอบเขตงานดังกล่าว
  • งานบางอย่าง อย่าเชื่อใจผู้ปฏิบัติงานมาก ควรจะเตรียมการแก้ไขปัญหาด้วย
  • คติ...บทเรียนมีไว้แก้ ความแค้นมีไว้ให้อภัย หนทางไกล อยู่ก้าวแรก...
เขียน 18 Nov 2010 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)