อนุทิน 72032 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

นัดกลุ่ม AI กลุ่มนี้มาอ่านหนังสือ The Tipping Point 

เป็นแนวทางหา Sampling  แบบ AI ในฐานะเป็น Research Methodology และยังเป็น

ส่วนหนึ่งของ Destiny

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1720985507904&set=a.1680264809912.2093966.1336294743

  เขียน:  

ความเห็น (0)