อนุทิน 72019 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สอนที่สมอง :

เราเร่งสอนกันที่สมองมากกว่าที่ "ใจ" โลกเราจึงไร้ซึ่งศีลธรรมไปทุกทีๆ เหมือนบทโศลกของท่านพุทธทาสที่พูดถึงเรื่อง "ศีล-ธรรม"...เมื่อใดที่ใจของคนเราขาดศีลธรรม การศึกษาก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายให้คนเกิดการสร้างความรู้ ==> การสร้างความรู้ ก็เพื่อมุ่งให้คนเกิดปัญญา... การที่จะเกิดปัญญาได้ต้องมีศีลและสมาธิเป็นบาทฐานรองหนุนเกื้อกูลให้เกิดปัญญาขึ้น

เขียน 17 Nov 2010 @ 00:15 ()


ความเห็น (0)