อนุทิน 72005 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

คุยกับกลุ่มตัวแทนเภสัช ที่ทำเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เชิง Man Made ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐแล้ว..

ซ้อมการถามเรื่อง AI กับกรณีร้านอาหารเนื่องจากต้องการทำร้านอาหารให้โดนใจนักท่องเที่ยว

 

แนวนำการทำตลาดกับลูกค้าผู้หญิง..

เขียน 16 Nov 2010 @ 13:43 ()


ความเห็น (0)