อนุทิน 71977 - เสี่ยวิทย์

วันนี้ดี

กลับจากการชี้แจง  ทำความเข้าใจกับเกษตรกร

ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ 4 ต.กะเปา ประมาณ 20 ราย

ได้ทราบผลประเมินรอบ 2/2553 และประกาศร้อยละ

การเพิ่มเงินเดือน ปรากฏว่า ดีเด่น ดีมาก ดี ไม่แตก

ต่างมากนักและมีช่วงเปอร์เซ็นแคบดี จากผลทำให้

ได้ข้อสรุปในใจว่า ทำเสียงให้ดังๆๆ จะได้ดี

เขียน 15 Nov 2010 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)