อนุทิน 71956 - sman tampimai

วันนี้เข้ารับการอบรมเรื่องการเข้าใช้ web 2.0 โดยมาอาจารย์ศึกษานิเทศน์จาก สพป.ขอนแก่นเขต ๒ มาเป็นวิทยากร ขณะนี้เวลา ๑๕.๑๐ น. และนึกออกว่าจะพิมพ์ส่ิงที่ได้เรียนมาวันนี้ดีมากคือการใช้เว็บสมัคร www.gotoknow.org นบเครือข่ายความรู้ที่สนุกมากครั

เขียน 15 Nov 2010 @ 15:16 ()


ความเห็น (0)