อนุทิน 71953 - นาย สาคร อุ่นผาง สาคร อุ่นผาง

วันนี้ข้าพเจ้านายสาคร  อุ่นผาง ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ICT ได้รับความรู้เพิ่เติมหลายอย่าง จากวิทยากรผู้มากความสามารถ และเรียนรู้การใช้เว็บ Gotoknow และขอบขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้และข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

                      ขอบคุณครับ...Krusocail

เขียน 15 Nov 2010 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)